Klienci zamożni w bankowości prywatnej PKO BP

KLIENCI ZAMOŻNI JAKO NAJBARDZIEJ RENTOWNY SEGMENT W BANKOWOŚCI PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE BANKU PKO BP S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Organizacja sektora bankowego w Polsce i jego otoczenie 6
1. System bankowy w Polsce 6
2. Rozwój sektora bankowego po 1989 roku 11
3. Analiza rynku i warunki działania banków w Polsce 13
4. Kierunki zmian w prawie bankowym i bankowości w Polsce 20
Rozdział II. Miejsce i rola PKO BP SA w systemie bankowym 26
1. Bank PKO BP SA na rynku usług bankowych 26
1.1. Historia banku 29
1.2. Organizacja i kierunki rozwoju banku po 1989r. oraz jego miejsce i rola w sektorze bankowym 31
2. Charakterystyka banku i obszarów konkurencji 34
2.1. Sytuacja bieżąca 34
2.2. Prognozy rozwoju bankowości detalicznej wybranych produktów 37
2.3. Ocena na tle sektora bankowego 43
Rozdział III. Organizacja bankowości prywatnej w PKO BP SA 46
1. Otoczenie i obszar działania banku 46
1.1. Klienci banku 46
1.2. Produkty bankowe 50
1.3. Cena produktu i jakość usług 63
1.4. Technologia i personel banku 64
1.5. Placówki bankowe i kanały dystrybucji 66
1.5.1. Rola marketingu usług w banku 69
Rozdział IV. Bank PKO BP SA w opinii klientów 72
1. Główni konkurenci PKO BP SA 72
1.1. Porównanie działalności banków 72
1.2. Porównanie klientów banków 76
1.3. Porównanie oferty produktowej i cenowej-wyniki rankingów 78
1.4. Wielkość banku, sieć placówek, kanały dystrybucji oraz zadowolenie klientów 91
2. Zagrożenia ze strony głównych konkurentów oraz ocena możliwości utrzymania pozycji na rynku w obecnych warunkach zaostrzonej konkurencji 93
Zakończenie 98
Bibliografia 99
Spis tabel i wykresów 101