Kierowanie rozwojem produktu turystycznego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORII PRODUKTU 4
1.1. Produkt turystyczny 4
1.2. Produkt agroturystyczny 8
1.3. Kierowanie rozwojem produktu turystycznego 13
ROZDZIAŁ II. MODEL BADAŃ 19
2.1. Charakterystyka przedmiotu badań 19
2.2. Metodyka badań 20
2.3. Prezentacja wyników badań 26
2.3.1. Prezentacja wyników badań jakościowych 26
2.3.2. Prezentacja wyników badań ilościowych 48
ROZDZIAŁ III. REKOMENDACJE 58
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS RYSUNKÓW 62
SPIS WYKRESÓW 63
ANEKS 64