Kategoryzacja jako metoda kształtowania jakości usług hotelarskich

Wstęp 3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1. Pojęcie bazy noclegowej turystyki 5
2. Pojęcie klasyfikacji, kategoryzacji, standaryzacji 11
3. Pojęcie jakości usług 14
Rozdział II. Znaczenie jakości usług w funkcjonowaniu hotelu na współczesnym rynku 18
1. Znaczenie jakości usług w hotelarstwie 18
2. Metody oddziaływania na jakość 21
Rozdział III Historia kategoryzacji w Polsce 26
1. Okres międzywojenny 26
2. Lata 1945- 1997 27
3. Czasy teraźniejsze 42
Rozdział IV. Ocena funkcjonowania przepisów kategoryzacyjnych w Polsce 53
1. Aktualne przepisy regulujące kategoryzację 53
2. Struktura kategoryzacji obiektów hotelarskich 57
3. Znaczenie kategoryzacji dla kształtowania poziomu usług 69
Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis tabel i zdjęć 80