Karty płatnicze w rozliczeniach bankowych

Wstęp 2

Rozdział 1. Rozliczenia pieniężne 3
1.1. Ogólna charakterystyka rozliczeń pieniężnych 3
1.2. Najpopularniejsze rodzaje bezgotówkowych rozliczeń 6

Rozdział 2. Pojęcie karty kredytowej, korzyści, zagrożenia i stosowanie 23
2.1. Ogólna charakterystyka kart kredytowych 23
2.2. Zakres podmiotowy stosowania kart kredytowych 26
2.3. Proces wprowadzania i korzystanie z kart w obiegu 27
2.4. Zalety kart kredytowych 34
2.5. Wady korzystania z kart kredytowych 37

Rozdział 3. Funkcjonowanie kart kredytowych w Banku BPH na tle innych banków 43
3.1. Rodzaje kart kredytowych w Banku BPH 43
3.2. Zasady wydawania i korzystania z kart oraz opłaty z tym związane w porównaniu z innymi bankami 45
3.3. Przywileje i korzyści związane z korzystaniem z kart kredytowych Banku BPH na tle innych banków 47

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis tabel 58

Spis rysunków 59

Spis fotografii 60