Karty płatnicze w polskim systemie bankowym

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. Powstanie i rozwój kart płatniczych 5
1. Powstanie i rozwój kart płatniczych na świecie 5
2. Karty płatnicze w Polsce 7
3. Systemy kart płatniczych 9
3.1. Międzynarodowe systemy kart płatniczych i ich udział na rynku polskim 10
ROZDZIAŁ 2. Analiza rodzajów kart płatniczych 22
1.Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 22
2.Podział kart płatniczych 25
2.1.Karty „parapłatnicze” 26
2.2.Karty płatnicze 27
ROZDZIAŁ 3. Karty płatnicze w Polsce i Unii Europejskiej 42
3.1. Karty płatnicze w Unii Europejskiej 42
3.1.1 Karty w obiegu 46
3.1.2 Transakcje kartami w bankomatach i punktach handlowo-usługowych 48
3.1.3 Sieć punktów handlowo-usługowych wyposażonych w elektroniczne terminale 49
3.1.4 Sieć bankomatów 50
3.2 Polski rynek kart płatniczych na tle rynku czeskiego i rynku węgierskiego 52
3.2.1 Karty w obiegu 52
3.2.2 Transakcje w bankomatach i punktach handlowo-usługowych 53
3.3. Wnioski 54
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i wykresów 62