Karty kredytowe jako forma rozliczeń pieniężnych

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie karty kredytowej, korzyści, zagrożenia i stosowanie 4
1.1. Historia i charakterystyka kart kredytowych 4
1.2. Klasyfikacja kart płatniczych 7
1.3. Proces wprowadzania i korzystanie z kart w obiegu 10
1.4. Zalety kart kredytowych 17
1.5. Wady korzystania z kart kredytowych 21

Rozdział II. Funkcjonowanie kart kredytowych w Kredyt Banku S.A. 27
3.1. Rodzaje kart kredytowych w Kredyt Banku S.A. 28
3.2. Zasady wydawania i korzystania z kart oraz opłaty z tym związane 31
3.3. Przywileje i korzyści związane z korzystaniem z kart kredytowych Kredyt Bank S.A 40

Rozdział III. Porównanie kart kredytowych Kredyt Bank S.A. z kartami innych banków 47
3.1. Karty Bank Millennium 47
3.2. Karty Banku BPH 47
3.3. Karty Citi Banku Handlowego 48
3.4. Karty Banku Zachodniego WBK 48
3.5. Karty MultiBank 49
3.6. Podsumowanie 49

Zakończenie 56
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Spis rysunków 62