Kapitał w firmie rosnącej na przykładzie spółki z o.o

Wstęp 2
Rozdział I. Kapitał jako czynnik decydujący o rozwoju przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i funkcje kapitału 4
1.2. Zapotrzebowanie kapitałowe w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa 10
1.3. Dostępność kapitału i koszty pozyskania kapitału 16
Rozdział II. Kapitał w rozwijającym się przedsiębiorstwie 23
2.1. Czynniki wywołujące potrzeby kapitałowe w przedsiębiorstwie rosnącym 23
2.2. Metody i źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa 27
2.3. Podstawy wyboru źródeł pozyskiwania kapitału 34
Rozdział III. Analiza działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie firmy „X” 44
3.1. Ogólna charakterystyka spółki X 44
3.2. Powstanie wzrost i rozwój spółki 47
3.3. Analiza działalności spółki 50
Rozdział IV. Kapitał w spółce „X” jako determinant rozwoju 63
4.1. Sposoby pozyskiwania kapitału w spółce 63
4.2. Rola kapitału w procesie rozwoju spółki 64
4.3. Analiza źródeł finansowania wzrostu spółki 68
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis rysunków 78
Spis fotografii 79
Spis tabel 80