Jakość usług w turystyce biznesowej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. JAKOŚĆ USŁUG- ZAKRES POJĘCIOWY 4
1.1. Cechy usług 4
1.2. Cechy nabywców usług 12
1.3. Idea marketingu usług 16
1.4. Pojęcie jakości 22
1.5. Istota jakości usług 23

ROZDZIAŁ II. USŁUGI TURYSTYKI BIZNESOWEJ 27
2.1. Istota turystyki biznesowej 27
2.2. Indywidualne podróże służbowe 32
2.3. Spotkania 35
2.4. Podróże motywacyjne 37
2.5. Turystyka korporacyjna 40
2.6. Podróże służbowe a turystyka 44

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 49
3.1. Przedmiot i cel badań 49
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 53
3.3. Metody i techniki badań 56
3.4. Teren i organizacja badań 61
3.5. Charakterystyka próby badawczej 62

ROZDZIAŁ IV. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ USŁUG W TURYSTYCE BIZNESOWEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 65
4.1. Analiza wyników badań własnych 65
4.2. Wnioski 76

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89
SPIS SCHEMATÓW 90
SPIS WYKRESÓW 91
ANEKS 92