Inwestycje w gminie

Wstęp 2
Rozdział 1. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 3
1.1. Zakres działania jednostki samorządu terytorialnego 3
1.2. Pojęcie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 8
1.3. Źródło dochodów samorządu terytorialnego 12
1.3.1. Dochody własne 12
1.3.2. Subwencje ogólne 14
1.3.3. Dotacje celowe 16
1.4. Wydatki samorządu terytorialnego 18
Rozdział 2. Inwestycje gminne 23
2.1. Założenia systemu finansowania inwestycji 23
2.2. Wsparcie dla samorządu ze strony państwa – dotacje i subwencje 30
2.3. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego z udziałem banków 37
Rozdział 3. Finansowanie inwestycji z pomocą instytucji pozarządowych i środków z Unii Europejskiej 43
3.1. Dostępność środków unijnych 43
3.2. Sposoby pozyskiwania środków unijnych 50
Wnioski 61
Bibliografia 62
Spis tabel 66