Instrumenty marketingowe w firmie księgowej

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1. ISTOTA INSTRUMENTÓW MARKETINGOWYCH 6
1.1. Instrumenty marketingowe związane z produktem i ich rodzaje. 6
1.2. Instrumenty marketingowe związane z dystrybucją i ich rodzaje. 12
1.3. Instrumenty związane z promocją (aktywizacją sprzedaży) i ich rodzaje. 15
1.4. Instrumenty związane z ceną 32
ROZDZIAŁ 2. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W FIRMIE. 36
2.1. Istota zarządzania strategicznego. 36
2.2. Składniki procesu strategicznego. 42
2.3. Pojęcie i planowanie strategii marketingowej 43
ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA FIRMY C.A. 51
3.1. Działalność 51
3.2. Forma działalności 56
ROZDZIAŁ 4. WYBÓR INSTRUMENTÓW MARKETINGOWYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA FIRMĄ. 59
4.1. Produkt w działalności księgowej 59
4.2. Cena usługi księgowej 63
4.3. Dystrybucja usługi księgowej 65
4.4. Promocja 66
4.5. Personel i jego rola w firmie świadczącej usługi księgowe 73
ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 81