Informatyzacja procesów logistycznych

Wstęp 1
1. Zarządzanie logistyką w sferze magazynowania 2
1.1. Gospodarka magazynowa 2
1.1.1. Funkcje gospodarki magazynowej 3
1.1.2. Zadania gospodarki magazynowej 8
1.2. Modernizacja wyposażenia magazynów 13
1.3. Magazyny wysokiego składowania 19
2. Informatyka w logistyce 21
2.1. Uwarunkowania informatycznego wspomagania logistyki w polskich przedsiębiorstwach 21
2.2. Typowe oczekiwania przedsiębiorstw odnośnie wykorzystania informatyki w logistyce 26
2.3 Kategorie systemów wspomagających zarządzanie logistyką 32
2.3.1 Charakterystyka grupy ERP 33
2.3.2 Charakterystyka grupy SCM 36
2.3.3 Charakterystyka grupy WMS 38
Zakończenie 40
Bibliografia 42