Indeksowe kontrakty terminowe futures na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

WSTĘP 2
CZĘŚĆ I. ISTOTA, GENEZA I ROZWÓJ FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 3
1.1. IDENTYFIKACJA I PODZIAŁ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 3
1.1.1. KONTRAKTY FORWARD 4
1.1.2. KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES 9
1.1.3. RÓŻNICE POMIĘDZY KONTRAKTAMI FORWARD A KONTRAKTAMI TERMINOWYMI FUTURES 12
1.1.4. SWAPY 15
1.1.5. OPCJE 18
1.2. GENEZA I ROZWÓJ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH NA ROZWINIĘTYCH RYNKACH KAPITAŁOWYCH 21
CZĘŚĆ II. INDEKSOWE KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NOTOWANE NA WGPW I ICH REGULACJA PRAWNA 28
2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INDEKSOWYCH KONTRAKTÓW TERMINOWYCH FUTURES 28
2.2. STANDARD KONTRAKTU TERMINOWEGO NA INDEKS WIG20 33
2.3. INSTRUMENT BAZOWY- INDEKS WIG20 36
2.4. CECHY POZOSTAŁYCH KONTRAKTÓW INDEKSOWYCH 40
2.5. PODSTAWOWE ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI W NOTOWANIACH CIĄGŁYCH 47
2.6. ROZLICZENIA 51
PODSUMOWANIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL I WYKRESÓW 57