III filar ubezpieczeń społecznych – analiza porównawcza

Wstęp 3
Rozdział I: Ubezpieczenia w ujęciu historycznym 6
1.1. Zarys rozwoju ubezpieczeń na przestrzeni dziejów 6
1.1.1. Historia ubezpieczeń majątkowych 7
1.1.2. Ewolucja ubezpieczeń na życie 10
1.2. Rozwój ubezpieczeń w Polsce 13
Rozdział II: Rodzaje i funkcje ubezpieczeń 24
2.1. Rodzaje ubezpieczeń 24
2.2. Funkcje ubezpieczeń 30
Rozdział III: Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego 35
3.1. Akty prawne regulujące ubezpieczenia 35
3.2. Segmenty (filary) systemu emerytalnego 36
3.2.1. Emerytura a filary – uwarunkowania prawne 38
3.2.2. Zasada powszechności a dobrowolności ubezpieczeń społecznych 40
3.3. Podział ubezpieczeń społecznych 42
3.4. Nowy system emerytalny 42
3.4.1. Emerytura z II filaru 44
Rozdział IV: Trzeci filar polskiego systemu emerytalnego – pracownicze programy emerytalne 48
4.1. Uwagi ogólne 48
4.2. Pracowniczy fundusz emerytalny 53
4.3. Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek do funduszu
inwestycyjnego 56
4.4. Umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie
pracowników z zakładem ubezpieczeń 57
4.5. Umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie
pracowników z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych 62
Zakończenie 68
Bibliografia 71