Ideał wychowania i cele kształcenia w nauczaniu przedszkolnym i podstawowym w krajach UE – na przykładzie Szwecji i Polski

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. WARTOŚCI I CELE KSZTAŁCENIA
1.1. Wartości i ich rola w życiu i wychowaniu
1.2. Cele edukacji szkolnej
1.3. Przemiany oświaty a cele kształcenia
1.4. Ogólne cele kształcenia
1.5. Taksonomia celów kształcenia

ROZDZIAŁ II. INTEGRACYJNE DZIAŁANIA EDUKACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ
2.1. Strategia edukacyjna Unii Europejskiej
2.2. Wspólnotowa instytucjonalizacja działań edukacyjnych
2.3. Kreowanie Europejskiego Obszaru edukacyjnego w kontekście strategii lizbońskiej

ROZDZIAŁ III. IDEAŁ WYCHOWANIA I CELE KSZTAŁCENIA W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I PODSTAWOWYM W POLSCE I SZWECJI
3.1. Polska
3.1.1. System oświaty w Polsce
3.1.2. Charakterystyka systemu nauczania przedszkolnego i podstawowego
3.1.3. Organizacja polskiego systemu edukacyjnego
3.1.4. Ocena skuteczności
3.2. Szwecja
3.2.1. System oświaty w Szwecji
3.2.2. Charakterystyka systemu nauczania przedszkolnego i podstawowego
3.2.3. Organizacja szwedzkiego systemu edukacyjnego
3.2.4. Ocena skuteczności

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW