Humor w reklamie

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka reklamy telewizyjnej 5
1.1. Istota reklamy telewizyjnej 5
1.2. Cele i funkcje reklamy 9
1.3. Rodzaje filmów reklamowych 12
1.3.1. Demonstracja 13
1.3.2. Rekomendacja 14
1.3.3. Humor 16
1.3.4. Scenka rodzajowa z życia 17
1.3.5. Styl życia 17
1.3.6. Animacja 18
1.3.7. Racjonalny powód 19
1.3.8. Emocje 19
1.4. Zalety i wady telewizji jako nośnika reklamy 21
Rozdział 2. Wywieranie wpływu na odbiorców reklam 24
2.1. Psychologiczne aspekty reklamowania 24
2.2. Modele oddziaływania reklamy 32
2.3. Elementy zachowań społecznych wykorzystywane w reklamie 35
2.4. Humor w reklamie 37
2.4.1. Pojęcie humoru 37
2.4.2. Oblicza humoru, czyli taksonomia potencjalnie komicznych bodźców 40
2.4.3. Nietolerancja – tolerancja wieloznaczności jako czynnik wywierający wpływ na preferencje komizmu 43
2.4.4. Konserwatyzm – radykalizm (liberalizm) a odbiór komizmu 44
2.4.5. Miękkość – twardość myślenia a preferencje komizmu 46
2.4.6. Poszukiwanie doznań a osobiste upodobania w zakresie komizmu 50
2.4.7. Neurotyczność – stabilność emocjonalna a preferencje komizmu 55
2.4.8. Ekstrawersja – introwersja a preferencje komizmu 56
2.4.9. Otwartość na doświadczenie a recepcja komizmu 59
2.4.10. Potrzeba domknięcia poznawczego a preferencje komizmu 61
Rozdział 3. Przykłady i analiza reklam wykorzystujących humor 63
3.1. Frugo 63
3.2. Okocim 70
3.3. Hochland 72
3.4. Kubuś 74
3.5. Komfort 76
3.6. Królewskie 78
3.7. Kentucky Fried Chicken 79
Zakończenie 82
Bibliografia 85