Hiszpania i jej znaczenie w światowym ruchu turystycznym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TEORIA TURYZMU 4
1.1. Definicje i pojęcia związane z turystyką 4
1.2. Zarys historyczny turystyki na świecie 11
1.3. Główne funkcje turystyki 18

ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ŚWIATOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO 25
2.1. Istota turystyki międzynarodowej 25
2.2. Cechy ruchu turystycznego 27
2.2.1. Mobilność 27
2.2.2. Kompleksowość 31
2.2.3. Elastyczność 34
2.2.4. Sezonowość i wahania czasowe 36
2.3. Trendy w ruchu turystycznym 41

ROZDZIAŁ III. MIEJSCE HISZPANII W ŚWIATOWYM RUCHU TURYSTYCZNYM 49
3.1. Położenie kraju 49
3.2. Ludność i gospodarka 52
3.3. Regiony i atrakcje turystyczne 54
3.4. Ruch turystyczny 66

ROZDZIAŁ IV. TURYSTYKA PRZYJAZDOWA DO HISZPANII 68
4.1. Wielkość turystyki przyjazdowej 68
4.2. Sezonowość przyjazdów 77
4.3. Rozmieszczenie przyjazdów 78

ROZDZIAŁ V. PORÓWNANIE HISZPANII I INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH W ŚWIATOWYM RUCHU TURYSTYCZNYM 83

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL 102
SPIS RYSUNKÓW 103