Gospodarka magazynowa w jednostkach gospodarczych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Istota i zakres obrotu środkami produkcji w ujęciu rachunkowości 4
1. Istota rachunkowości jej zasady a ruch okrężny środków produkcji 4
2. Ruch okrężny środków produkcji w ujęciu finansowym – obrót kapitału 11
3. Zapasy w ujęciu rachunkowości 16
3.1. Definicja zapasów 16
3.2. Dokumentacja 20
3.3. Ewidencja księgowa 22
1.4. Sprawozdawczość 26
ROZDZIAŁ II. Gospodarka magazynowa w jednostkach gospodarczych
i instrumenty jej zarządzania 29
1. Instrumenty zarządzania gospodarką magazynową 29
1.1. Wycena zapasów, wycena obrotu 29
1.2. Szybkość kształtowania się obrotów towarowych 33
1.3. Inwentaryzacja i wycena różnic inwentaryzacyjnych 39
1.4. Logistyka i jej wykorzystanie w zarządzaniu gospodarką magazynową 48
ROZDZIAŁ III. Gospodarka magazynowa i jej wpływ na wynik finansowy 54
3.1. Koszty funkcjonowania gospodarki magazynowej 54
3.2. Procesy logistyczne 61
3.3. Sprawność działania gospodarki magazynowej i jej wpływ na wynik finansowy 66
ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS RYSUNKÓW 81