Fuzje logistyczne na rynku kurierskim

WSTĘP 3

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU USŁUG KURIERSKICH 5
II. CHARAKTERYSTYKA FIRM DHL, SERVISCO, DANZAS 9
III.FUZJE LOGISTYCZNE 19
3.1. Pojęcie fuzji 20
3.2. Znaczenie fuzji 23
3.3. Fuzja DHL, Servisco, Danzas 25
3.4. Fuzje i przejęcia w branży transportowej 29

ZAKOŃCZENIE 31
BIBLIOGRAFIA 33