Fuzje i przejęcia przedsiebiorstw na przykładzie sektora bankowego

Wstęp
Rozdział 1. Zjawisko fuzji przedsiębiorstw
1.1. Geneza i istota fuzji przedsiębiorstwa
1.2. Rynek kontroli banków
1.3. Łączenie się banków w Polsce
Rozdział 2. Determinanty łączenia się banków
2.1. Motywy połączeń i przejęć
2.1.1. Motywy techniczne i operacyjne
2.1.2. Motywy rynkowe i marketingowe
2.1.3. Motywy finansowe
2.1.4. Motywy menedżerskie
2.2. Metody łączenia się banków
2.3. Ocena skuteczności fuzji banków
Rozdział 3. Połączenie banków na przykładzie Banku Zachodniego S.A. i WBK S.A.
3.1. Wyniki grupy kapitałowej Banku Zachodniego S.A. w 2000 roku
3.2. Wyniki grupy kapitałowej WBK S.A. w roku 2000
3.3. Fuzja WBK S.A. i Banku Zachodniego S.A.
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków