Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych

Praca magisterska o objętości 106 stron.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. POTRZEBY MIESZKANIOWE W POLITYCE SPOŁECZNEJ 6
1.1. Stopień zaspokajania potrzeb i aspiracji mieszkaniowych 11
1.2. Koszty związane z utrzymaniem mieszkania 21
1.3. Kredytowanie inwestycji mieszkaniowych w Polsce 23
1.4. Korzystanie z ulgi podatkowej na cele mieszkaniowe 28
1.5. Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), Krajowy fundusz mieszkaniowy 33
1.6. Podsumowanie 43

ROZDZIAŁ 2. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE 45
2.1. Definicja wspólnoty mieszkaniowej 45
2.2. Podstawy prawne działania wspólnot 52
2.3. Zarządzanie wspólnotą 56
2.4. Finansowanie działalności wspólnot 62
2.5. Podsumowanie 67

ROZDZIAŁ 3. FUNKCJONOWANIE WSPÓLNOTY W ŚWIETLE OPINII RESPONDENTÓW / NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH WŚRÓD CZŁONKÓW WSPÓLNOTY 68
3.1. Cel badań oraz charakterystyka problemów badawczych 68
3.2. Metody i techniki badawcze 69
3.3. Charakterystyka badanych osób 71
3.4. Opis lokali mieszkalnych 75
3.5. Funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej „Przyjaźń” 80
3.6. Respondenci według wybranych cech i opinii 87
3.7. Podsumowanie 95

ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL I WYKRESÓW 102
ANEKS 104