Funkcjonowanie systemu zarządzania na przykładzie S.P.H.U. „CENTRASZKŁO”

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM W UJĘCIU  PRAWNYM I LITERATUROWYM 9
1.1. Ewolucja systemów zarządzania 9
1.2. Istota zarządzania 14
1.2.1. Planowanie 16
1.2.2. Organizowanie 17
1.2.3. Przewodzenie 18
1.2.4. Kontrolowanie 20
1.3. Rozkład władzy i odpowiedzialności w firmie 24
1.4. Zarządzanie jako proces decyzyjny 28
1.5. Źródła prawa regulujące działalność spółdzielni 34
ROZDZIAŁ II MIEJSCE I ROLA SPÓŁDZIELNI PRACY HANDLOWO-USŁUGOWEJ ?CENTRASZKŁO? NA RYNKU 37
2.1. Historia Spółdzielni Pracy Handlowo-Usługowej ?Centraszkło? 37
2.2. Przedmiot działalności Spółdzielni Pracy Handlowo-Usługowej ?Centraszkło? 40
2.3. Organy i statut Spółdzielni Pracy Handlowo-Usługowej ?Centraszkło? 43
2.4. Fundusze Spółdzielni Pracy Handlowo – Usługowej ?Centraszkło? 45
2.5. Marketing 46
2.6. Konkurencja i przedsiębiorczość 48
2.7. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm 51
ROZDZIAŁ III ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI PRACY HANDLOWO-USŁUGOWEJ ?CENTRASZKŁO? 58
3.1. Ocena wykorzystania czynników wytwórczych w Spółdzielni ?Centraszkło? 58
3.2. Wyniki finansowe Spółdzielni ?Centraszkło? 60
3.3. Ocena stanu finansowego Spółdzielni ?Centraszkło? 64
ROZDZIAŁ IV SYSTEM ZARZĄDZANIA W SPÓŁDZIELNI PRACY HANDLOWO-USŁUGOWEJ ?CENTRASZKŁO? 67
4.1 Zarządzanie kadrami 67
4.2. Kontrola wykonania planu i osiągniętego celu 70
4.3. Problemy Spółdzielni i ich rozwiązywanie 71
4.4. Ocena możliwości i kierunków rozwoju firmy 77
V. ZAKOŃCZENIE 83
VI. WNIOSKI 84
VII. BIBLIOGRAFIA 87