Funkcjonowanie podatku VAT w Unii Europejskiej i w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ZASADY STOSOWANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG VAT W POLSCE 6
1.1. PRZEDMIOT I PODMIOT OPODATKOWANIA PODATKIEM VAT 6
1.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA I STAWKIPODATKOWE VAT 10
1.3. EWIDENCJA PODATKOWA DLA CELÓW VAT 14
ROZDZIAŁ II. PODATEK VAT W UNII EUROPEJSKIEJ 16
2.1. NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE PRAWNE 17
2.2. PODATNICY VAT W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 21
2.3. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ 28
ROZDZIAŁ III. DOSTOSOWANIE VAT W POLSCE DO ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 31
3.1. FUNKCJONOWANIE VAT W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 35
3.2. DOSTOSOWANIE STAWEK VAT DO WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ 38
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA WPŁYWÓW PODATKU VAT DO BUDŻETU KRAJU 43
4.1. DYNAMIKA WPŁYWÓW PODATKU VAT DO BUDŻETU PAŃSTWA 43
4.2. STRUKTURA PODATKÓW DOCHODOWYCH 47
WNIOSKI I PROPOZYCJE 53
BIBLIOGRAFIA 57
SPIS AKTÓW PRAWNYCH 59
SPIS TABEL I WYKRESÓW 61