Funkcjonowanie Banku PKO BP S.A. w gospodarce rynkowej

Wstęp 2
Rozdział I. Gospodarka rynkowa, a system bankowy w Polsce 4
1.1. Istota gospodarki rynkowej 4
1.2. Ogólna charakterystyka struktury systemu bankowego w Polsce 9
1.3. Zmiany dostosowujące działalność systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej 14
1.3.1. Reforma prawa i systemu bankowego 14
1.3.2. Prywatyzacja banków w Polsce 19
Rozdział II. Funkcjonowanie banku PKO BP SA na rynku bankowym 24
3.1. Rys historyczny PKO BP SA 24
3.2. Podstawowe produkty, usługi i rynki działalności banku i Grupy PKO BP SA 30
3.3. Strategia rozwoju banku oraz grupy PKO BP SA 36
Rozdział III. Miejsce PKO BP SA na tle innych banków 44
3.1. Wpływ transformacji ustrojowej na rozwój PKO BP SA. 44
3.2. Pozycja PKO BP SA na rynku 48
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65