Funkcjonalność systemu MFG klasy ERP

Wstęp 2
Rozdział I. Rola przetwarzania informacji w zarządzaniu 4
1.1. Istota informacji 5
1.2. Systemy informacyjne w zarządzaniu 8
1.3. Integracja systemów informacyjnych 13
1.4. Technologie informacyjne 16
1.5. Perspektywy rozwiązań na rzecz przetwarzania informacji w zarządzaniu 20
Rozdział II. Współczesne systemy informacyjne w zarządzaniu 23
2.1. Cechy systemów informacyjnych 23
2.2. Funkcje systemów 27
2.3. Typy systemów 33
2.4. Systemy klasy ERP 35
2.4.1 Funkcjonalność systemów ERP 35
2.4.2 Własności systemów ERP 37
2.4.3 Aspekty technologiczne 38
2.5. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych 39
Rozdział III. System MFG/PRO 43
3.1. Ogólna charakterystyka systemu MFG 43
3.2. Budowa i funkcjonalność systemu MFG 46
3.3. Ocena użyteczności – ankieta 53
Załącznik 62
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków 70
Spis wykresów 71