Funkcje Zespołu Obsługi Konferencji

Wstęp 3
Rozdział 1. Rynek usług konferencyjnych w Polsce 4
Rozdział 2. Opis Obiektu Szkoleniowego Falenty 23
2.1. Położenie 23
2.2. Część konferencyjna 24
2.3. Część gastronomiczna 30
2.4. Część hotelowa 32
2.5. Część wypoczynkowo-rekreacyjna 33
Rozdział 3. Oferta Usługowa Centrum Szkoleniowego w Falentach 37
Podsumowanie 40
Bibliografia 42