Funkcje samorządu powiatowego w sektorze finansów publicznych

Wstęp 4

Rozdział I. Problem samorządności w Polsce 6
1.1. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego 6
1.1.1. Szczeble samorządu terytorialnego i kryteria ich tworzenia 8
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania powiatu 17
1.3. Zakres zadań realizowanych przez powiat 18
1.4. Podstawy prawne procedury budżetowej 22
1.5. Zmiany w klasyfikacji budżetowej – w kierunku budżetu zadaniowego 23
1.6. Zmiany w planie budżetowym a zarządzanie działalnością powiatu 25

Rozdział II. Udział zadań własnych i zleconych w budżecie Starostwa Powiatowego makowskiego 28
2.1. Charakterystyka Powiatu makowskiego 28
2.1.1. Położenie 37
2.1.2. Rada Powiatu i Zarząd Powiatu 38
2.1.3. Komisje 38
2.1.4. Gminy 39
2.2. Zadania Starostwa Powiatowego makowskiego 39
2.2.1. Zadania własne w budżecie Starostwa Powiatowego makowskiego 40
2.2.2. Zadania zlecone w budżecie Starostwa Powiatowego makowskiego 41
2.2.3. Ocena udziału zadań własnych i zleconych w budżecie Starostwa Powiatowego makowskiego 42

Rozdział III. Możliwości zastosowania budżetu zadaniowego w zarządzaniu powiatem makowskim 46
3.1. Budżet jako narzędzie zarządzania 46
3.2. Plan ogólny dochodów budżetowych powiatu makowskiego 52
3.3. Plan ogólny wydatków budżetowych powiatu makowskiego 56
Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków 60

Bibliografia 63
Spis tabel i wykresów 66