Franchasing jako system dystrybucji

Wstęp 3
Rozdział I System dystrybucji towarów 5
1.1. Istota, cele i funkcje dystrybucji towarów 5
1.2. Kanały dystrybucyjne 14
1.3. Podstawowe ogniwa pośredniczące w kanałach dystrybucyjnych 20
1.4. Istota i rodzaje integracji w kanałach dystrybucji 26
Rozdział II Pojęcie, istota i rodzaje franchisingu 32
2.1. Historia rozwoju franchisingu 32
2.2. Definicja i rodzaje franchisingu 37
2.3. Pakiet franchisingowy 42
2.4. Umowa franchisingowa a inne stosunki prawne 44
2.5. Zalety i wady franchisingu 49
Rozdział III 54
System franchisingowy jako system dystrybucji 54
3.1. Franchising jako kontraktowa forma organizacji dystrybucji 54
3.2.Kontraktowa sieć dystrybucyjna a system franchisingowy – porównanie 57
3.3. Ogólna charakterystyka franchisingu dystrybucyjnego w Polsce 59
3.4. Przykłady dystrybucyjnego systemu franchisingowego 62
Zakończenie 69
Spis tabel 72
Spis rysunków 72
Bibliografia 73