Formy organizacyjno-prawne podejmowania działalności gospodarczej na terytorium RP przez przedsiębiorców zagranicznych

Wstęp 2
Rozdział I. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w Polsce 4
1.1. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przed akcesem Polski do struktur Unii Europejskiej 8
1.2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w świetle ustawy prawo działalności gospodarczej 13
Rozdział II. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 20
2.1. Pojęcie osoby zagranicznej przedsiębiorcy zagranicznego 20
2.2. Obowiązki oddziału 25
2.2.1. Rejestracja 25
2.2.2. Prowadzenie rachunkowości w języku polskim 33
2.3. Zakaz prowadzenia działalności przez oddział 39
Rozdział III. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego 41
3.1. Przedmiot działalności 41
3.2. Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego 45
3.3. Zakaz prowadzenia działalności przez przedstawicielstwo 49
Zakończenie 51
Bibliografia 53
Spis rysunków 56