Finansowanie rozwoju małych przedsiębiorstw w gminie

Wstęp 3
Rozdział I MAŁE FIRMY W GOSPODARCE NARODOWEJ 6
1. Definicja przedsiębiorcy, przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa 6
1.2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 14
1.2.1. Rodzaje spółek 16
2. Systematyzacja małych firm 25
3. Sens istnienia oraz rola małych firm 31
Rozdział II FORMY WSPIERANIA ROZWOJU, FINANSOWANIE MAŁYCH FIRM 36
1. Umiejętność zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach 36
2. Finansowanie rozwoju 43
2.1. Formy finansowania 43
3. Niefinansowe formy wspierania małych przedsiębiorstw 54
Rozdział III INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE FINANSOWANIE MAŁEJ FIRMY 58
1. Banki 58
1.1. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. (BISE) 58
1.2. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 59
2. Instytucje wysokiego ryzyka 60
2.1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych Sp. z o.o. 60
2.2. CARESBAC – Polska S.A. 62
2.3. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 63
3. Pozostałe instytucje finansujące rozwój małych przedsiębiorstw 65
3.1. Polsko – Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości 65
3.2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 69
3.3. Fundacja Rolnicza 72
3.4. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR) 73
3.5. Fundusz Mikro Sp. z o.o. 74
3.6. Rejonowy Urząd Pracy 76
Rozdział IV PODMIOTY GOSPODARCZE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA 78
1. Gmina Nowa Dęba – rys historyczny 78
2. Nowa Dęba ? podmioty gospodarcze 80
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 82
BIBLIOGRAFIA 84