Finansowanie organizacji pozarządowych

Wstęp 3

Rozdział I. Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego 6
1.1. Istota organizacji pozarządowych 6
1.2. Fundacja jako forma organizacji pozarządowej 7
1.3. Organizacje pozarządowe działające w Polsce 9

Rozdział II. Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych 13
2.1. Rola NGO’s wobec osób niepełnosprawnych 13
2.2. Polityka państwa wobec niepełnosprawnych 19
2.3. Zasięg problemu niepełnosprawności w Polsce 29

Rozdział III. Finanse organizacji NGO’s realizujących zadania na rzecz niepełnosprawnych 35
3.1. Generalne zasady finansowania organizacji pozarządowych 35
3.2. Darowizny i odpis 1 % od podatku dochodowego 36

Rozdział IV. Case study: Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 39
4.1. Charakterystyka Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 39
4.2. Działalność Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 41
4.3. Finansowanie działalności Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 43

Rozdział V. Sprawozdawczość finansowa fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 47
5.1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych fundacji 47
5.2. Analiza wskaźnikowa fundacji 50
Zakończenie 57

Bibliografia 59
Spis tabel i wykresów 63
Załącznik 64