Finanse samorządu terytorialnego w oparciu o analizę budżetu gminy Kozłowo

Wstęp 1

Rozdział I. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego 2
1.1. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 2
1.2. Istota samorządu terytorialnego 10
1.3. Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego 21
1.3.1. Regulacje centralne 21
1.3.2. Regulacje statutowe 23
1.4. Znaczenie samorządu terytorialnego 25

Rozdział II. Budżet jednostki samorządu terytorialnego 28
2.1. Charakterystyka gospodarki finansowej 28
2.1.1. Funkcje samorządu terytorialnego 28
2.1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 32
2.2. Budżet i zasady budżetowe 36
2.3. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 40
2.3.1. Części składowe planu finansowego 40
2.3.2. Dochody budżetowe 41
2.3.3. Wydatki budżetowe 43
2.4. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki samorządowe 44

Rozdział III. Analiza budżetu gminy Kozłowo 2018 – 2020 47
3.1. Konstrukcja budżetu gminy Kozłowo w latach 2018 – 2020 47
3.2. Prezentacja sprawozdawczości finansowej gminy Kozłowo w latach 2018 – 2020 51
3.3. Strategia rozwoju gminy Kozłowo na tle województwa warmińsko-mazurskiego 56

Zakończenie 63
Bibliografia 64
Załącznik 67