Ewolucja przepisów o spółce z o.o. na przestrzeni XX i XXI w.

Wstęp

Rozdział I.
Historyczne tło powstania kodeksu spółek handlowych
1. Idea kodeksu spółek handlowych
2. Historyczne tło powstania kodeksu spółek handlowych
3. Kodeks spółek handlowych po I wojnie światowej

Rozdział II.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kodeksie spółek handlowych
1. Geneza i cele kodeksu spółek handlowych
1.1. Zmiany w kodeksie spółek w okresie międzywojennym
1.2. Kodeks spółek po II wojnie światowej
1.3. Zmiany w kodeksie spółek w latach 80.
2. Założenia, zakres i systematyka kodeksu spółek handlowych
3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kodeksie spółek handlowych

Rozdział III.
Geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w teorii spółek
2. Geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Przyczyny tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział IV.
Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o.
1.1. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota
1.2. Cele i wykorzystanie spółki
2. Spółka z o.o. jako osoba prawna
3. Przedstawicielstwo i reprezentacja spółki

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków