Ewolucja mechanizmów politycznych w kryzysach społeczno – politycznych w PRL w latach 1956 –1968

Wstęp 1
Rozdział 1. Sytuacja polityczna i społeczna w Polsce w latach pięćdziesiątych. 3
1.1. ?Tajny? referat Nikity Chruszczowa. 3
1.2. Sytuacja po XX Zjeżdzie KPZR – VI Plenum KC PZPR. 12
1.3. Zmiany kadrowe w Biurze Politycznym i w Rządzie. 23
Rozdział 2. Niepokoje społeczne w Polsce. 31
2.1. ?Czarny czwartek? w Poznaniu. 31
2.2. Aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego. 37
2.3. Władysław  Gomułka ? pierwszym sekretarzem. 42
2.4. Wybory do Sejmu. 47
Rozdział 3. Wystąpienia inteligencji przeciw sytuacji politycznej w kraju. 64
3.1. List 34. 64
3.2. Działalność Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego 73
Rozdział 4. Studenci przeciw rządzącym. 81
4.1. Adam Michnik ? zawieszony w prawach studenta. 81
4.2. Wiec na UW w sprawie ?Dziadów? i w obronie relegowanych. 85
4.3. Interpelacje posłów koła ?Znak? do premiera Cyrankiewicza. 91
4.4. Strajk okupacyjny na Uniwersytecie Warszawskim. 100
4.5. Strajk okupacyjny na Politechnice Warszawskiej 115
4.6. Skutki wystąpień studenckich przeciwko władzy komunistycznej 117
Zakończenie 127
Bibliografia 129