Ewidencja środków trwałych w świetle przepisów prawa bilansowego i podatkowego

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 4
1. Definicja środków trwałych 4
2. Podobieństwa i różnice między pojęciami środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 8
3. Cechy środków trwałych 12
4. Klasyfikacja środków trwałych 14
5. Zasady wyceny środków trwałych 26

Rozdział II. Zasady dokumentacji i ewidencji środków trwałych 29
1. Dokumentacja środków trwałych 29
2. Formy nabycia środków trwałych – ustalenie wartości początkowej i ewidencja w księgach 30
2. Ewidencja zmniejszeń i zwiększeń środków trwałych 40
4. Inwentaryzacja środków trwałych 43
5. Formy zbycia środków trwałych 47

Rozdział III. Amortyzacja podatkowa a bilansowa 51
1. Zasady i stawki amortyzacji środków trwałych 52
2. Metody amortyzacji 55
3. Wartość początkowa środka trwałego a odpisy amortyzacyjne 62
4. Różnice pomiędzy amortyzacją w prawie bilansowym i podatkowym 67

Rozdział IV. Charakterystyka potencjału środków trwałych w Grupie TECHMEX S.A. 71
1. Charakterystyka TECHMEX S.A. 71
2. Wykaz środków trwałych występujących w TECHMEX S.A. 75
3. Zasady ewidencji środków trwałych w TECHMEX S.A. 77
4. Metody amortyzacji środków trwałych w TECHMEX S.A. 78

Załączniki 81
Zakończenie 91
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 94