Ewidencja działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw

Wstęp 3

Rozdział I. Miejsce i rola przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej 5
1.1. Rodzaje przedsiębiorstw 5
1.2. Istota i zadania przedsiębiorstw 8
1.3. Pojęcie i rozwój małych firm 13
1.4. Znaczenie małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarki narodowej 18

Rozdział II. Ewidencja działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw 28
2.1. Rola i zadania rachunkowości w działalności przedsiębiorstwa 28
2.2. Podstawy prawne i charakterystyka 34
2.3. Rodzaje ewidencji działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw 39

Rozdział III. Podatkowa księga przychodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiębiorstw 47
3.1. Podstawy prawne, zasady prowadzenia, charakterystyka 47
3.2. Księga podatkowa a inne formy ewidencji i rozliczeń podatkowych 61
3.3. Nierzetelne i wadliwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów 70

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 81
Załączniki 83