Ewaluacja rozwiązywania problemów menadżerskich w przedsiębiorstwie

Wstęp    2
Rozdział I. Rola menadżera w przedsiębiorstwie    5
1. Definicja menedżera i przedsiębiorstwa    5
1.1. Zakres obowiązków menedżera    8
2. Rola zarządzających    13
2.1 Problemy ówczesnych kierujących    14
3. Struktury przedsiębiorstw    16
Rozdział II. Przykładowe struktury w nowym przedsiębiorstwie    21
2. Rola dzisiejszego menedżera    31
Rozdział III. Rozwiązywanie problemów menadżerskich w świetle badań własnych    44
1. Opis badanego przedsiębiorstwa    44
2.Struktura organizacyjna    48
2.1. Rola menedżerów w przedsiębiorstwie X    53
2.2 Problemy menadżerów w firmie X    56
2.3. Sposoby rozwiązywania problemów    59
3. Wnioski    63
Zakończenie    65
Bibliografia    66
Spis tabel i wykresów    69