Ekspansja sieci handlowych

Wstęp 3
Rozdział I.  ROZWÓJ ZAGRANICZNYCH SIECI HANDLOWYCH I NOWE TRENDY NA POLSKIM RYNKU HANDLU DETALICZNEGO 6
1.1. Globalizacja a handel detaliczny na świecie 6
1.2. Supermarket jako nowy podmiot rynku detalicznego 10
Rozdział II  NOWE TRENDY W EKSPANSJI ZAGRANICZNYCH SIECI HANDLOWYCH I JEJ WPŁYW NA ZMIANY W HANDLU DETALICZNYM W POLSCE 16
2.1. Uwarunkowania i kierunki ekspansji 16
2.2. Rozwój domów towarowych i sklepów wielobranżowych 28
2.3. Hipermarkety – strategia zwiększania powierzchni sprzedaży 35
2.4. Przesunięcia w poszczególnych ?formatach? sieci 39
2.5. Nowe wyróżniki konkurencyjności a wyzwania dla sieci rodzimych 46
2.6. Ewolucja struktur branżowych – specjalizacja 54
2.7. Innowacyjność form handlu detalicznego 66
Rozdział III EKSPANSJA SIECI ZAGRANICZNYCH A PRZYSZŁOŚĆ DROBNEGO NA HANDELU DETALICZNEGO W POLSCE 75
3.1. Przesłanki i ogólne trendy rozwoju 75
3.2. Perspektywy koncentracji i integracji handlu 79
3.3. Perspektywy specjalizacji handlu 85
Wnioski 89
Spis tabel 92
Bibliografia 93