Prace dyplomowe z dziedziny: Ekologia

prace dyplomowe z ekologii

Ruch Zielonych w systemie III Rzeczypospolitej w świetle pisma Zielone Brygady

Wstęp 1
Rozdział 1. Ruchy społeczne w teorii socjologicznej. 4
1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie historyczne. 4
1.2. Geneza ruchu społecznego. 6
1.3. Definicja ruchu społecznego. 7
1.4. Teoria ruchów społecznych. 14
1.5. Teoria zachowań zbiorowych. 16
Rozdział 2. Kształtowanie się ruchu ekologicznego w Polsce. 24
2.1. Kształtowanie się świadomości ekologicznej Polaków. 24
2.2. Poziom świadomości zagrożeń ekologicznych w społeczeństwie polskim. 29
2.3. Geneza ruchu ekologicznego w Polsce. 38
2.4. Lata osiemdziesiąte XX wieku początkiem aktywności polskiego ruchu ekologicznego. 43
Rozdział 3. ?Zieloni? na polskiej scenie publicznej i ich ideologia. 60
3.1. Szkic monograficzny miesięcznika ?Zielone Brygady?. 60
3.2. Zieloni a polityka. 64
3.2.1. Ekologiczne inicjatywy polityczne. 64
3.3. ?Zieloni” w wyborach. 72
3.3.1. Pierwsze wolne wybory parlamentarne. 72
3.3.2. Wybory parlamentarne 1993 roku. 77
3.4. Zieloni w III Rzeczypospolitej. 80
3.4.1. Rozwój ruchu po roku 1989. 80
3.4.2. Polski Klub Ekologiczny. 84
3.4.3. Liga Ochrony Przyrody. 85
3.4.4. Federacja Zielonych. 88
3.5. Dojrzewanie ruchu ekologicznego. 91
3.6. Polski ruch ekologiczny w perspektywie teoretycznej. 94
3.6.1. Polscy Zieloni jako ruch społeczny. 94
3.6.2. Polski ruch ekologiczny jako nowy ruch społeczny. 98
Zakończenie. 104
Bibliografia. 108

Recykling a społeczeństwo polskie

Wstęp 3
Rozdział 1. Powstawanie i właściwości odpadów 7
1.1. Rodzaje odpadów 7
1.2 Właściwości nawozowe odpadów 13
1.3 Właściwości paliwowe 14
Rozdział 2. Skład i ilość odpadów w Polsce 16
2.1. Analiza morfologiczna 17
2.2. Analiza frakcyjna 20
2.3. Analiza fizykochemiczna 20
2.3.1. Ilość odpadów 21
Rozdział 3. Organizacja recyklingu i metody wykorzystania 31
3.1. Zbiórka selektywna ?u źródła? 31
3.2. Organizacja zbiórki opakowań lekkich 34
Rozdział 4. Recykling w Polsce 44
Rozdział 5. Nastawienie społeczeństwa – korzyści i przeszkody w realizacji programu recyklingu 53
Zakończenie 58
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 63