Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym

Wstęp
1. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym.
2. Grzywna w celu przymuszenia.
3. Wykonanie zastępcze.
4. Odebranie rzeczy ruchomej.
5. Odebranie nieruchomości oraz opróżnienie lokali i innych  pomieszczeń.
6. Przymus bezpośredni.
Zakończenie
Bibliografia