Efektywność wykorzystania outsourcingu w branży IT

praca licencjacka z zarządzania

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA OUTSOURCINGU 4
1.1. Istota i cele outsourcingu 4
1.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu 9
1.3. Prawne aspekty outsourcingu 10

ROZDZIAŁ II. RODZAJE OUTSOURCINGU 23
2.1. Outsourcing kontraktowy 23
2.2. Outsourcing kapitałowy 24
2.3. Korzyści związane z outsourcingiem 27

ROZDZIAŁ III. TENDENCJE OUTSOURCINGU STRATEGICZNEGO W BRANŻY IT 31
3.1. Rozwój outsourcingu strategicznego 31
3.2. Outsourcing strategiczny – przyszłość a „powrót do korzeni” 35
3.3. Polski rynek IT a światowe trendy w teleinformatyce 37
3.4. Korzyści i perspektywy outsourcingu IT 43

ZAKOŃCZENIE 46
BIBLIOGRAFIA 48
SPIS TABEL 49
SPIS RYSUNKÓW 50