Efektywność rekrutacji i selekcji w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1.1. Pojęcie i istota zarządzania kapitałem ludzkim 5
1.2. Klasyczne i współczesne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.3. Modele polityki personalnej 19
ROZDZIAŁ II. REKRUTACJA I SELEKCJA JAKO PROCES POZYSKIWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO 27
2.1. Przygotowanie procesu rekrutacji 27
2.2. Proces pozyskiwania kapitału ludzkiego we współczesnym przedsiębiorstwie 32
2.3. Pułapki rekrutacji w nowoczesnej organizacji 36
2.4. Najnowsze trendy w selekcji i rekrutacji kandydatów 41
ROZDZIAŁ III. PRZEDSIĘBIORSTWO ORANGE POLSKA S.A. JAKO OBIEKT ANALIZY PROCESU POZYSKIWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO. 47
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa – historia i profil działalności 47
3.2. Analiza SWOT przedsiębiorstwa 50
3.3. Struktura organizacyjna i struktura zatrudnienia 52
3.4. Charakterystyka polityki personalnej 53
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI REKRUTACJI I SELEKCJI W PROCESIE TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO NA PRZYKŁADZIE ORANGE POLSKA S.A. 66
4.1. Analiza rekrutacji pracowników 66
4.2. Analiza selekcji pracowników 72
4.3. Efektywność kapitału ludzkiego – diagnoza strategiczna 82
4.4. Możliwości udoskonalenia systemu rekrutacji i selekcji kapitału ludzkiego przedsiębiorstwie 86
Podsumowanie 91
Bibliografia 94
Spis tabel 96
Spis rysunków i wykresów 97
Załączniki 98