Efektywność ekonomiczna uruchomienia masarni

Wstęp
Rozdział 1. Efektywność ekonomiczna postępu technicznego.
1.1. Wybrane problemy efektywności ekonomicznej postępu technicznego
Bariery wewnętrzne związane
1.2. Istota pomiaru efektywności ekonomicznej
1.3. Wprowadzanie na rynek nowych produktów.
1.4. Testowanie i wprowadzanie nowego produktu.
Rozdział 2. Działalność przedsiębiorstwa ?Metka?.
2.1. Charakterystyka firmy.
2.2. Charakterystyka produktów.
Przetwory plasterkowe i porcjowane powinny być zamknięte przez zgrzewanie torebek i folii oraz odpowietrzanie. Etykieta powinna być umieszczona z jednej strony plastrów (etykieta z papieru pergaminowanego).
2.3. Projektowane kierunki poszerzenia działalności.
Rozdział 3. Uzasadnienie efektywności ekonomicznej uruchomienia nowej maszyny.
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków