Działalność marketingowa przedsiębiorstwa

Streszczenie 2
Wprowadzenie 3
Rozdział I. Charakterystyka badanego podmiotu – przedsiębiorstwa Apis 7
1.1. Opis firmy 7
1.2. Bieżąca sytuacja 10
1.3. Opis rynku, (definiowanie rynku, segmentacja) i produkty 10
1.4. Konkurenci 18
1.5. Otoczenie 19
Rozdział II. Analiza SWOT badanego podmiotu 24
2.1. Analiza zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami, identyfikacja problemów 26
2.2. Analiza wybranych problemów 32
2.3. Proponowane rozwiązania 42
2.3. Mocne i słabe strony proponowanych rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów 49
2.4. Wybór optymalnego rozwiązania (z uzasadnieniem) 49
2.5. Prognozy na przyszłość 51
Zakończenie 53
Bibliografia 55
Spis tabel 58
Spis fotografii 59
Spis rysunków 60