Działalność kredytowa banków dla przedsiębiorstw

Wstęp 3
1. Cel pracy i pytania badawcze 3
2. Metody i zakres czasowy badań 4
4. Układ pracy 4

Rozdział 1. Działalność kredytowa banków dla przedsiębiorstw 6
1.1 Czynniki warunkujące działalność kredytową banków 7
1.1.1 Regulacje prawne 7
1.1.2 Stopy procentowe NBP 11
1.1.3 Inflacja 24
1.1.4 Koniunktura gospodarcza 25
1.1.5 Stopy podatkowe 28
1.1.6 Liczba podmiotów gospodarczych 33
1.1.7 Inwestycje 39
1.1.8 Innowacje produktowe 40

Rozdział 2. Oferta kredytowa banku na przykładzie Pekao S.A. 47
2.1 Rodzaje kredytów 47
2.1.1 Kredyt w rachunku bieżącym 47
2.1.2 Kredyt obrotowy 48
2.1.3 Kredyt kasowy 49
2.1.4 Kredyt „Zaliczka” 50
2.1.5 Kredyt inwestycyjny 51
2.1.6 Kredyt pomostowy 52
2.1.7 Kredyt „Unia” 54
2.1.8 Kredyty preferencyjne 54
2.1.9 Kredyty konsorcjalne 56
2.2 Parakredyty 57
2.2.1 Leasing 57
2.2.2 Faktoring 60
2.3 Oferta dla małych i mikro firm 63
2.3.1 Kredyty inwestycyjne 63
2.3.2 Finansowanie działalności bieżącej 67
2.3.3 Leasing 72
2.4 Kredyty 73
2.4.1 Gwarancje 73
2.4.2 Poręczenia 74
2.5 Ocena działalności kredytowej banku Pekao S.A. 76

Rozdział 3. Warunki udostępnienia kredytów w Pekao S.A. 78
3.1 Oprocentowanie kredytów 78
3.2 Prowizje i inne opłaty 80
3.3 Zabezpieczenia 82
3.4 Procedury kredytu 89
3.4.1 Wniosek kredytowy i dokumentacja 89
3.4.2 Ocena zdolności kredytowej 93

Rozdział 4. Kierunek rozwoju działalności kredytowej Banku Pekao S.A. dla przedsiębiorstw 111
4.1 Działalność kredytowa Banku Pekao S.A. w roku 2014 111
4.2 Działalność kredytowa Banku Pekao S.A. w roku 2015 117
4.3 Działalność kredytowa Banku Pekao S.A. w roku 2016 122
4.4 Zmiany w kredytach dla przedsiębiorstw w Banku Pekao S.A. w latach 2014-2016 129

Zakończenie 132

Bibliografia 135

Spis tablic 139

Spis rysunków 140

Spis wykresów 141

Załączniki 142