Działalność gospodarcza gminy

Wstęp
Rozdział 1. Zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego, w tym publiczne zadania gospodarcze
1.1. Zadania gminy
1.2. Zadania powiatu
1.3. Zadania województwa
1.4. Publiczne zadania jednostki samorządu
Rozdział 2. Odpowiedzialność samorządu terytorialnego za jego zadania, w tym za zadania o charakterze gospodarczym
2.1. Zagadnienia prawne dotyczące zagadnień dyscypliny finansów publicznych
2.2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2.2.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności
2.2.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności
2.3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2.4. Dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 3. Działalność gospodarcza gminy Rzeszów
3.1. Położenie i warunki gospodarcze gminy
3.2. Działalność gospodarcza prowadzona przez gminę
3.3. Dochody własne gminy przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej
3.4. Dochody podatkowe gminy przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków