Działalność Caritas Polska. Analiza problemu na przykładzie Diecezji Warszawsko-Praskiej

Streszczenie 2
Wstęp 3

Rozdział I. Podstawy prawne działalności Caritas Polska 9
1.1. Ustawowe podstawy działalności Caritas Polska 9
1.2. Podstawowe założenia statutowe 24

Rozdział II. Charakterystyka stowarzyszenia Caritas Polska 29
2.1. Tradycja działalności Caritas Polska 29
2.2. Struktura organizacyjna Caritas Polska 37

Rozdział III. Działalność charytatywna Caritas Polska 40
3.1. Działalność charytatywno – opiekuńcza Caritas Polska 40
3.2. Zagraniczna działalność Caritas Polska 41
3.3. Działalność Caritas Polska na rzecz Polonii na wschodzie 43
3.4. Środki materialne Caritas Polska 44

Zakończenie 49
Bibliografia 53
Spis fotografii 56
Spis rysunków 57
Aneks 58
Załącznik 1 58
Załącznik 2 60