Dywersyfikacja dostaw surowców

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. RODZAJE I WŁAŚCIWOŚCI SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W UE 4
1.1. Węgiel 4
1.2. Gaz 9
1.3. Ropa naftowa 12

ROZDZIAŁ II. POLITYKA ENERGETYCZNA UE 22
2.1. Główni eksporterzy węgla, ropy i gazu 22
2.2. Problemy związane z zasobami surowców energetycznych oraz ich rezerwy 25
2.3. Wspólna polityka energetyczna krajów Unii Europejskiej 36

ROZDZIAŁ III. PROBLEM ZABEZPIECZENIA ENERGETYCZNEGO KRAJÓW UE 44
3.1. Polityka energetyczna Rosja- UE 44
3.2. Pozostałe źródła energii, z których UE korzysta 56
3.3. Nowe plany dywersyfikacji dostaw surowców 59

ZAKOŃCZENIE 63

BIBLIOGRAFIA 65

SPIS TABEL 69

SPIS RYSUNKÓW 70

SPIS FOTOGRAFII 71