Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA – INTERPRETACJA POJĘĆ PODSTAWOWYCH 4
1. Struktura organizacyjna – jak rozumieć pojęcie 4
2. Klasyfikacja struktur organizacyjnych 13
2.1. Struktury klasyczne 13
2.2. Struktury nowoczesne 17
2.3. Struktury sieciowe 20
3. Wymiary struktur organizacyjnych 23
ROZDZIAŁ II. METODY DOSKONALENIA 27
1. Metoda analizy diagnostycznej 27
2. Metoda prognostyczna 35
3. Modelowanie 39
ROZDZIAŁ III. DOSKONALENIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA „X”. 48
1. Założenia badawcze 48
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa wybranego do badań 51
3. Analiza i ocena 53
4. Wnioski 74
ZAKOŃCZENIE 79
BIBLIOGRAFIA 81
SPIS TABEL 83
SPIS RYSUNKÓW 84