Determinanty rozwoju przemysłu odzieżowego

Wstęp 3

Rozdział I.  Rola i znaczenie przemysłu odzieżowego w polskiej gospodarce 5

1.1. Rys historyczny przemysłu odzieżowego 5
1.2. Aktualna sytuacja przemysłu odzieżowego 10
1.3. Znaczenie przemysłu odzieżowego w polskiej gospodarce 22

Rozdział II.  Ocena pozycji polskiego przemysłu odzieżowego  i kierunki jego rozwoju 30

2.1. Ocena konkurencyjności wyrobów przemysłu odzieżowego 30
2.2. Analiza SWOT przemysłu odzieżowego w Polsce 37
2.3. Ocena polskiego eksportu i importu w sektorze odzieżowym 54
2.4. Kierunki rozwoju przemysłu odzieżowego w Polsce 60

Rozdział III.  Polski przemysł odzieżowy po wejściu Polski do UE 67

3.1. Skutki wejścia Polski do UE 67
3.2. Działania w sektorze odzieżowym w kontekście integracji z Unią Europejską 71
3.3. Sytuacja przemysłu odzieżowego po wejściu Polski do UE 76
3.4. Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu lekkiego 78

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel i rysunków 93