Czynniki kształtujące ceny nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 4
1.1. Nieruchomość – istota pojęcia 4
1.2. Rynek nieruchomości 6
1.2.1. Rynek nieruchomości w Polsce po 1990 roku 7
1.2.2. Podmioty rynku nieruchomości 11
1.2.3. Trendy na rynku nieruchomości 14
1.3. Wartość i ceny nieruchomości 19

Rozdział II. Analiza rynku nieruchomości w Krakowie i okolicach 28
2.1. Rynek i ceny nieruchomości w Krakowie 28
2.2. Rynek i ceny nieruchomości w Bochni i okolicach 35

Rozdział III. Rezultaty przeprowadzonych rozważań i analiz, wnioski końcowe 38

Zakończenie 44

Bibliografia 47

Spis tabel i rysunków 49